Vaeltajat

Tietoa vaeltajista:

Vaeltajan kasvatustavoitteet lyhyesti

• Vaeltajan elämäntapa on arvopohjan mukainen.

• Vaeltaja kantaa vastuun valinnoistaan.

 

Vaeltajaryhmä

Vaeltajat toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajavartio kokoontuu 1–2 kertaa kuussa.

 

Vaeltajien johtajat ja aikuiset

Vaeltaja tarvitsee ohjaavaa, tutor-tyyppistä johtajaa. Vaeltaja ymmärtää itsekin olevansa roolimalli, joka esimerkillään vaikuttaa nuorempien toimintaan ja valintoihin. Samaan ikäkauteen kuuluva vartionjohtaja suunnittelee ja johtaa vaeltajien toimintaa. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista.

 

Vaeltajaohjelma

Vaeltajaohjelma on jaettu 33 aihealueeseen, joista jokaisesta valitaan suoritettavaksi vähintään yksi aktiviteetti. Jokainen vaeltaja suorittaa näin neljän vuoden aikana ainakin 33 valitsemaansa aktiviteettia. Kukin vaeltaja tekee henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa valitaan itselle sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Ohjelmaan kuuluu myös vaeltajuuden aluksi suoritettava Suomi-projekti sekä viimeisenä vaeltajavuotena suoritettava ulkomaat-projekti. Vaeltajaohjelma loppuu päätösseremoniaan.