Sudenpennut

Sudenpennut

Sudenpentujen kasvatustavoite

Sudenpentu oppii monipuolisen tekemisen kautta, aikuisen johtamana, toimimaan ryhmässä ja sen eduksi.

Sudenpentujen ryhmä

Sudenpennun reviiriä on oma ryhmä, jota kutsutaan laumaksi. Lauma on seka- tai erillisryhmä, jossa 8–12 sudenpentua. Lauma kokoontuu viikoittain. Lisäksi sudenpennuilla on 1–2 lauman retkeä vuosittain sekä lippukunnan kesäleiri.

Akela eli sudenpentujen johtaja

Laumaa johtaa akela (tehtävään koulutettu aikuinen tai vaeltajaikäinen), tukenaan toinen akela tai tehtävää opetteleva aikuinen, vaeltaja tai samoaja. Akela suunnittelee ja toteuttaa säännöllisesti viikkokokouksia ja retkiä sekä osallistuu laumansa kanssa leireille, kilpailuihin ja muihin tapahtumiin. Akela on vastuussa lauman turvallisuudesta toiminnan aikana.

Sudenpentuohjelma

Ohjelma koostuu 35 jäljestä, jotka on jaoteltu neljään alaryhmään kasvatustavoitteiden mukaan. Ensin suoritetaan Tervetuloa-jälki, jonka jälkeen johtaja ja sudenpennut yhdessä valitsevat suoritettavat jäljet. Toimintavuoden aikana suoritetaan vähintään yksi jälki jokaisesta alaryhmästä. Jäljet koostuvat neljästä pakollisesta aktiviteetista eli askeleesta ja vähintään kahdesta vapaavalinnaisesta askeleesta. Sudenpentukauden päätösmerkki on pennunkäpälä.